fbpx

Vyrábět víno je pro nás
radost a každodenní inspirace

Vinařství je věčná souhra přírodních faktorů a kulturních zásahů. Cílem by měla být vyvážená a živá vinařská zahrada, ve které vinice udávají tón, ale zároveň tvoří pouze základ pro co nejsložitější ekosystém

Vinařství Kovář bylo založeno v roce 2012 otcem Miroslavem a synem Miroslavem, avšak základy vinaření vznikly o hodně dříve, když starší z Miroslavů začal pracovat a učit se na svých prvních vinohradech a postupně předával své zkušenosti svému synu.  Od samého začátku jsou pro nás důležité ekologické principy pěstování révy stejně jako prozkoumání každého jednotlivého keře, manuální práce a snaha zachovat vinařskou tradici ve Vlčnově, kam vinaření od nepaměti patří.

F i l o z o f i e

Vlčnov je poslední vinařskou obcí nejjižnější části východního slovácka, do něhož zasahuje cíp Bílých Karpat.  Je krajinou s příznivými, ale i extrémními  přírodními podmínkami pro pěstování vinné révy. Snažíme se porozumět každé jednotlivé vinici, respektovat ji a co nejpřesněji odrazit její charakter v našich vínech.
Vyrábět víno je pro nás radost a každodenní inspirace. Při práci navazujeme na zkušenosti  generací před námi a současně se snažíme maximálně uplatnit nejmodernější poznatky ze světa enologie. Každým novým ročníkem se snažíme posouvat a navyšovat kvalitu našich vín. Našim cílem je vyrábět vína šetrně a odrazit v nich unikátní terroir vlčnovských vinohradů a trati Stará hora.

Vinice a kultura

Vinařství je věčná souhra přírodních faktorů a kulturních zásahů. Cílem by měla být vyvážená a živá vinařská zahrada, ve které vinice udávají tón, ale zároveň tvoří pouze základ pro co nejsložitější ekosystém.
Nepoužíváme systémovou ochranu plodin ani umělá hnojiva. Půdu a révu ošetřujeme výhradně ekologickými přípravky, sírou a mědí (v nejmenším možném množství). Velkou část prací  na vinici děláme ručně, traktor nám pomáhá pouze s převozem surovin a aplikací postřiků.  To bývá často  časově a fyzicky náročné, ale také to stojí za to. Tímto způsobem můžeme uspokojovat individuální potřeby každé jednotlivé révy a postupně poznávat její vlastnosti. Pečlivě pracujeme na listových stěnách, abychom  zajistili správné větrání a obohacujeme půdu meziřadí dalšími rostlinami.
To – a mnohem více – jsou základy. Zbytek je víno.

V i n a ř s t v í

Metamorfóza hroznů na víno je skvělý přirozený proces a my jej tak chápeme.  Každé víno je pečlivě a individuálně uchopeno na základě vlastností hroznů, ze kterých je vyráběno. Hlavní strategii představuje maximalizace extrakce pozitivních látek z hroznů, dlouhý kontakt s kvasničními kaly a tradiční výroba v akátových a dubových dřevěných sudech. Tím vzniká nenapodobitelné spojení tří nejdůležitějších elementů při výrobě. Minimalizujeme obsah oxidu siřičitého a některá vína často nejsou čířena, filtrováno ani ošetřena oxidem siřičitým. Roční produkce cca 12000 lahví je rozdělena do malých šarží, což nám dává prostor pro individuální přístup ke každé surovině.
 

 

Náš blog