fbpx

Vyrábět víno je pro nás
radost a každodenní inspirace

Vinařství je věčná souhra přírodních faktorů a kulturních zásahů. Cílem by měla být vyvážená a živá vinařská zahrada, ve které vinice udávají tón, ale zároveň tvoří pouze základ pro co nejsložitější ekosystém.

Vinařství Kovář bylo založeno v roce 2012 otcem Miroslavem a synem Miroslavem, avšak základy vinaření vznikly o hodně dříve, když starší z Miroslavů začal pracovat a učit se na svých prvních vinohradech a postupně předával své zkušenosti svému synu.  Od samého začátku jsou pro nás důležité ekologické principy pěstování révy stejně jako prozkoumání každého jednotlivého keře, manuální práce a snaha zachovat vinařskou tradici ve Vlčnově, kam vinaření od nepaměti patří.

F i l o z o f i e

Vlčnov je poslední vinařskou obcí nejjižnější části východního slovácka, do něhož zasahuje cíp Bílých Karpat.  Je krajinou s příznivými, ale i extrémními  přírodními podmínkami pro pěstování vinné révy. Snažíme se porozumět každé jednotlivé vinici, respektovat ji a co nejpřesněji odrazit její charakter v našich vínech.
Vyrábět víno je pro nás radost a každodenní inspirace. Při práci navazujeme na zkušenosti  generací před námi a současně se snažíme maximálně uplatnit nejmodernější poznatky ze světa enologie. Každým novým ročníkem se snažíme posouvat a navyšovat kvalitu našich vín. Našim cílem je vyrábět vína šetrně a odrazit v nich unikátní terroir vlčnovských vinohradů a trati Stará hora.

Vinice a kultura

Vinařství je věčná souhra přírodních faktorů a kulturních zásahů. Cílem by měla být vyvážená a živá vinařská zahrada, ve které vinice udávají tón, ale zároveň tvoří pouze základ pro co nejsložitější ekosystém.
Nepoužíváme systémovou ochranu plodin ani umělá hnojiva. Půdu a révu ošetřujeme výhradně ekologickými přípravky, sírou a mědí (v nejmenším možném množství). Velkou část prací  na vinici děláme ručně, traktor nám pomáhá pouze s převozem surovin a aplikací postřiků.  To bývá často  časově a fyzicky náročné, ale také to stojí za to. Tímto způsobem můžeme uspokojovat individuální potřeby každé jednotlivé révy a postupně poznávat její vlastnosti. Pečlivě pracujeme na listových stěnách, abychom  zajistili správné větrání a obohacujeme půdu meziřadí dalšími rostlinami.
To – a mnohem více – jsou základy. Zbytek je víno.

V i n a ř s t v í

Metamorfóza hroznů na víno je skvělý přirozený proces a my jej tak chápeme.  Každé víno je pečlivě a individuálně uchopeno na základě vlastností hroznů, ze kterých je vyráběno. Hlavní strategii představuje maximalizace extrakce pozitivních látek z hroznů, dlouhý kontakt s kvasničními kaly a tradiční výroba v akátových a dubových dřevěných sudech. Tím vzniká nenapodobitelné spojení tří nejdůležitějších elementů při výrobě. Minimalizujeme obsah oxidu siřičitého a některá vína často nejsou čířena, filtrováno ani ošetřena oxidem siřičitým. Roční produkce cca 12000 lahví je rozdělena do malých šarží, což nám dává prostor pro individuální přístup ke každé surovině.